برج کماندار

برج‌های کماندار نسبت به توپ‌ها برد بیشتری دارند و بر خلاف توپ‌ها می‌توانند به دشمنان پرنده هم حمله کنند.

ترفیع ترفیع

کلیدی نصب کنید تا برج کماندار را برای بالا بردن سرعت شلیکش، پایین‌تر بیاورد!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

سطح 13

سطح 14

سطح 15

سطح 16

سطح 17

سطح 18

سطح 19

سطح 20

سطح 21

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
1115.53801,0001 m72
2157.54202,00015 m302
3199.54605,00045 m513
42512.550020,0003 h1034
5301554080,0005 h1345
63517.5580180,0008 h1695
74221630360,00010 h1896
84824690600,00012 h2077
95628750800,00014 h2248
106331.58101,000,00018 h2548
1170358901,200,0001 d2939
127537.59701,500,0001 d 6 h32810
1380401,0502,000,0002 d 6 h44010
1492461,1302,500,0003 d 12 h54911
15104521,2303,500,0005 d65711
16112561,3305,300,0006 d 6 h73412
17120601,4106,800,0008 d 12 h85612
18128641,5108,500,00011 d 6 h98513
19134671,6009,800,00012 d101813
20140701,70016,500,00016 d 6 h118414
2114572.51,80018,500,00017 d121115
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
1115.53801,0001 m72
2157.54202,00015 m302
3199.54605,00045 m513
42512.550020,0003 h1034
5301554080,0005 h1345
63517.5580180,0008 h1695
74221630360,00010 h1896
84824690600,00012 h2077
95628750800,00014 h2248
106331.58101,000,00018 h2548
1170358901,200,0001 d2939
127537.59701,500,0001 d 6 h32810
1380401,0502,000,0002 d 6 h44010
1492461,1302,500,0003 d 12 h54911
15104521,2303,500,0005 d65711
16112561,3305,300,0006 d 6 h73412
17120601,4106,800,0008 d 12 h85612
18128641,5108,500,00011 d 6 h98513
19134671,6009,800,00012 d101813
20140701,70016,500,00016 d 6 h118414
2114572.51,80018,500,00017 d121115
محدودهنوع آسیب
3x310 کاشی0.5 sیک هدفزمینی و هوایی
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1123345678888