برج جهنمی

شعله‌های آتش این برج جهنمی که با اکسیر سیاه جان می‌گیرند را طوری تنظیم کنید که خسارتی باورنکردنی به هدف‌های تکی وارد کند یا هدف‌های چندتایی را به‌صورت یک‌جا و مداوم بسوزاند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
130 • 100 • 1,0003.84 • 12.8 • 1281,5001,700,0002 d 12 h46410
236 • 115 • 1,1504.608 • 14.72 • 147.21,8002,500,0003 d 6 h52910
342 • 130 • 1,3005.376 • 16.64 • 166.42,1003,800,0004 d 6 h60510
458 • 155 • 1,5507.424 • 19.84 • 198.42,4004,200,0005 d65711
570 • 175 • 1,7508.96 • 22.4 • 2242,7005,200,0006 d 6 h73411
680 • 195 • 1,95010.24 • 24.96 • 249.63,0007,300,0009 d 18 h91712
794 • 215 • 2,15012.032 • 27.52 • 275.23,30012,000,00012 d 18 h104913
8106 • 230 • 2,30013.568 • 29.44 • 294.43,70018,000,00018 d124714
9116 • 240 • 2,40014.848 • 30.72 • 307.24,00021,000,00019 d128115
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
130 • 100 • 1,0003.84 • 12.8 • 1281,5001,700,0002 d 12 h46410
236 • 115 • 1,1504.608 • 14.72 • 147.21,8002,500,0003 d 6 h52910
342 • 130 • 1,3005.376 • 16.64 • 166.42,1003,800,0004 d 6 h60510
458 • 155 • 1,5507.424 • 19.84 • 198.42,4004,200,0005 d65711
570 • 175 • 1,7508.96 • 22.4 • 2242,7005,200,0006 d 6 h73411
680 • 195 • 1,95010.24 • 24.96 • 249.63,0007,300,0009 d 18 h91712
794 • 215 • 2,15012.032 • 27.52 • 275.23,30012,000,00012 d 18 h104913
8106 • 230 • 2,30013.568 • 29.44 • 294.43,70018,000,00018 d124714
9116 • 240 • 2,40014.848 • 30.72 • 307.24,00021,000,00019 d128115
محدودهنوع آسیب
2x29 کاشی0.128 sیک هدفزمینی و هوایی
10 11 12 13 14
22333