مگا تسلا

وقتی تسلا تبدیل به مگا می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ ضربه قدرتمندش به مقاوم‌ترین واحدها هم آسیب شدیدی وارد می‌کند!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتعداد هدف‌هاانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
123807003,000,0002 d4158
224188003,100,0003 d5098
324609503,200,0004 d5878
425061,1003,300,0005 d6578
525561,3003,400,0006 d7208
626121,5003,600,0007 d7778
726731,7003,800,0008 d8318
827411,9004,000,00010 d9298
928162,1504,800,00011 d9749
1028962,4005,800,00012 d101810
محدودهنوع آسیب
3x37.5 کاشی4 sیک هدفزمینی و هوایی
8
1