خمپاره‌انداز

خمپاره‌انداز می‌تواند گروهی از دشمنان را با آسیب انفجاری ناشی از خمپاره خود به هلاکت برساند. اجازه ندهید دشمنان به آن خیلی نزدیک شوند!

ترفیع ترفیع

این خمپاره‌انداز را به خمپاره‌انداز چندتایی تبدیل کنید تا با آتش انفجار، جرقه‌های عظیم‌تری ایجاد کند!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

سطح 13

سطح 14

سطح 15

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
14204005,0003 h1033
252545025,0006 h1464
3630500100,00012 h2075
4735550200,0001 d2936
5945600400,0002 d4157
61155650750,0002 d 12 h4648
715757001,500,0003 d5099
8201008002,500,0003 d 6 h52910
9251259503,500,0004 d 6 h60511
10301501,1004,800,0005 d 12 h68911
11351751,3006,500,0008 d 12 h85612
12381901,5007,200,0009 d 18 h91712
13422101,7009,800,00012 d101813
14482401,95016,500,00017 d121114
15542702,15019,000,00018 d124715
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
14204005,0003 h1033
252545025,0006 h1464
3630500100,00012 h2075
4735550200,0001 d2936
5945600400,0002 d4157
61155650750,0002 d 12 h4648
715757001,500,0003 d5099
8201008002,500,0003 d 6 h52910
9251259503,500,0004 d 6 h60511
10301501,1004,800,0005 d 12 h68911
11351751,3006,500,0008 d 12 h85612
12381901,5007,200,0009 d 18 h91712
13422101,7009,800,00012 d101813
14482401,95016,500,00017 d121114
15542702,15019,000,00018 d124715
محدودهنوع آسیب
3x34 - 11 کاشی5 sانفجار منطقهزمینی
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
111234444444