تسلای مخفی

قسمتی برج و قسمتی تله: کاملاً شوکه‌کننده! با قدرت علم، دشمنان هوایی و زمینی را منهدم می‌کند!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
13630050,00030 m423
240350100,0003 h1033
344400150,0005 h1343
448460280,00010 h1894
553550700,0001 d2935
6586501,300,0002 d4156
7647502,100,0004 d5877
8708503,100,0006 d7208
9771,0004,100,0008 d8319
10851,1505,100,00010 d92910
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
13630050,00030 m423
240350100,0003 h1033
344400150,0005 h1343
448460280,00010 h1894
553550700,0001 d2935
6586501,300,0002 d4156
7647502,100,0004 d5877
8708503,100,0006 d7208
9771,0004,100,0008 d8319
10851,1505,100,00010 d92910
محدودهشعاع ماشهنوع آسیب
2x27 کاشی6 کاشی0.6 sیک هدفزمینی و هوایی
3 4 5 6 7 8
111233