برج جادو

حداگثر دفاع محرمانه! جادوگرهای برج، طلسم‌های قدرتمندی را روی ناحیه برای هدف‌های زمینی و پرنده پرتاب می‌کنند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

سطح 13

سطح 14

سطح 15

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
11114.3620120,0003 h1035
21316.9650220,0008 h1695
31620.8680420,00012 h2076
42026730720,00018 h2547
52431.2840920,0001 d2938
63241.69601,200,0001 d 12 h3608
740521,2002,200,0002 d4159
84558.51,4402,700,0003 d50910
950651,6803,700,0005 d 6 h67310
106280.62,0005,200,0006 d 12 h74911
1170912,2407,200,0009 d88112
1278101.42,4809,200,0009 d 12 h90513
1384109.22,70010,200,00010 d92913
14901172,90017,200,00017 d121114
1595123.53,00019,200,00018 d124715
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
11114.3620120,0003 h1035
21316.9650220,0008 h1695
31620.8680420,00012 h2076
42026730720,00018 h2547
52431.2840920,0001 d2938
63241.69601,200,0001 d 12 h3608
740521,2002,200,0002 d4159
84558.51,4402,700,0003 d50910
950651,6803,700,0005 d 6 h67310
106280.62,0005,200,0006 d 12 h74911
1170912,2407,200,0009 d88112
1278101.42,4809,200,0009 d 12 h90513
1384109.22,70010,200,00010 d92913
14901172,90017,200,00017 d121114
1595123.53,00019,200,00018 d124715
محدودهنوع آسیب
3x37 کاشی1.3 sانفجار منطقهزمینی و هوایی
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1223445555