توپ

توپ‌ها برای دفاع نقطه‌ای عالی هستند. برای افزایش قدرت آتش توپ‌ها، آنها را ارتقا دهید، اما مراقب باشید که برج‌های دفاعی شما در حین ارتقا نمی‌توانند شلیک کنند!

ترفیع ترفیع

این توپ را به توپ دولول تبدیل کنید که در محدوده کوچک‌تر قدرت تخریب بسیار بیشتری دارد!

سطح 1

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
121.625025010 s31
محدوده
3x39 کاشی