دکل اکسیر سیاه

سازنده‌های ما سرانجام راهی را برای استخراج اکسیر سیاه ناب، کمیاب‌ترین نوع ماده جادویی، پیدا کردند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه اکسیر سیاه میزان تولید در هر ساعتاکسیرTH
180020500,0006 h1467
286030700,00012 h2077
392045900,00018 h2547
4980601,200,0001 d2939
51,060801,500,0001 d2939
61,1601001,800,0002 d4159
71,2801202,400,0003 d50910
81,3801403,000,0004 d58711
91,4801604,000,0007 d77712
101,5501806,000,0008 d83114
3x3
7 8 9 10 11 12 13 14 15
123333333