دستگاه تقطیراکسیر

اکسیر از خطوط لی، که از زیر دهکده شما عبور می‌کنند، پمپاژ می‌شود. برای به حداکثر رساندن تولید اکسیر، دستگاه‌های تقطیر اکسیر را ارتقا دهید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

سطح 13

سطح 14

سطح 15

سطح 16

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه اکسیر میزان تولید در هر ساعتطلاTH
140020015010 s31
24404003001 m72
34806007004 m152
45208001,40010 m242
55601,0003,00040 m483
66001,3007,0003 h1033
76401,60014,0006 h1464
86801,90028,0006 h1464
97202,20056,00010 h1895
107802,80075,00010 h1895
118603,500100,00012 h2077
129604,200200,00016 h2408
131,0804,900400,00020 h26810
141,1805,600800,0001 d 16 h37911
151,2806,3001,200,0002 d 18 h48712
161,3507,0002,000,0004 d58714
3x3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
123456667777777