مخزن اکسیر

این مخزن‌ها شامل اکسیر پمپاژ شده از زیر زمین هستند. برای افزایش حداکثر میزان اکسیری که می‌توانید ذخیره کنید، آنها را ارتقا دهید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

سطح 13

سطح 14

سطح 15

سطح 16

سطح 17

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحگنجایش مخزن: تحمل ضربه طلاTH
11,50040030010 s31
23,0006007505 m172
36,0008001,50020 m342
412,0001,0003,0001 h603
525,0001,2006,0002 h843
645,0001,40012,0003 h1033
7100,0001,60025,0004 h1204
8225,0001,70050,0005 h1344
9450,0001,800100,0008 h1695
10850,0001,900250,00012 h2076
111,750,0002,100500,00016 h2407
122,000,0002,5001,000,0002 d41511
133,000,0002,9001,800,0003 d 12 h54912
144,000,0003,3002,800,0005 d 12 h68913
154,500,0003,7004,000,00011 d 6 h98514
165,000,0003,9006,500,00012 d101815
175,250,0004,0507,500,00012 d 12 h103916
3x3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
112222234444444