معدن جواهر

معدن‌های جواهر به گنجینه کمیابی از این منابع بسیار ارزشمند دسترسی دارند! استخراج جواهر کاری کُند و دشوار است.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه جواهر نرخ تولید در روزاکسیرBH
13002.16120,0001 h603
23502.4180,0002 h843
34002.64240,0006 h1463
44602.88450,0008 h1694
55503.121,000,00012 h2075
66503.361,500,0001 d2936
77503.842,500,0002 d4157
88504.323,500,0004 d5878
91,0004.84,500,0006 d7209
101,1505.045,500,0008 d83110
3x3
3 4 5 6 7 8
111111