معدن طلا

معدن طلا، طلا تولید می‌کند. برای تقویت تولید و گنجایش مخزن طلا، آن را ارتقا دهید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه طلا میزان تولید در هر ساعتاکسیرBH
13001,0001,00010 m241
23501,2005,00020 m343
34001,50010,00040 m483
44601,80030,0002 h844
55502,10060,0006 h1465
66502,500100,0001 d2936
77503,000200,0001 d 12 h3607
88503,500300,0002 d4158
91,0004,000400,0002 d 12 h4649
101,1504,500800,0003 d50910
3x3
1 2 3 4 5 6 7 8
11111223