طلسم یخزدگی

سطح 4 کارخانه طلسم ضروری است

زمانی که جنگ در حال داغ شدن است، آنرا منجمد کنید!
طلسم یخزدگی یک انفجار برودتی ارسال می‌کند که به طور موقت نیروهای دشمن را بدون حرکت کرده و سازه‌های دفاعی در تیررس خود را غیرفعال می‌کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
12.56,000هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
237,0001,200,0001 d 12 h3607
33.58,0002,000,0003 d5098
449,0003,600,0005 d6578
54.510,0005,000,0007 d 12 h8048
6511,0008,500,0009 d8819
75.512,00011,000,00011 d 12 h99610
سطحمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
12.56,000هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
237,0001,200,0001 d 12 h3607
33.58,0002,000,0003 d5098
449,0003,600,0005 d6578
54.510,0005,000,0007 d 12 h8048
6511,0008,500,0009 d8819
75.512,00011,000,00011 d 12 h99610
زمان آموزش محدودههدف‌ها
3 m • 1 m 30 s • 1 m • 45 s7 کاشی1زمینی و هوایی