گراز سوار

سطح 2 پادگان ضروری است

گراز سواری که توانسته پرش‌های وحشیانه ی گراز را رام کند، کسانی را مجازات می‌کند که پشت دیوارهای کوچکشان پنهان شده‌اند. این جنگجویان که از اکسیر سیاه جان می‌گیرند، هرگز شکست را نمی‌شناسند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
16060270هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
270703124,00010 h1895
380803707,00020 h2686
4929243010,0001 d 6 h3286
510510550020,0002 d4157
611811859037,0002 d 16 h4808
713513570070,0003 d 12 h5499
814814881095,0005 d 6 h67310
9161161890150,0007 d77710
10174174970175,0007 d77711
111871871,080240,00012 d101812
122002001,230335,00013 d 6 h106913
132132131,380350,00014 d 12 h111914
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
اَبَر گرازسوار45 s0.6 کاشی51 sیک هدفزمینیدفاع