اژدهاسوار

سطح 15 پادگان ضروری است

ماشین هوایی مخربی که حاضر و آماده است و با کسی تعارف ندارد، کاملاً با هیجان هر دفاعی سر راهش باشد با خاک یکسان می‌کند. اسکلتی که سوار آن است قسم می‌خورد به کنترل‌ها دست نمی‌زند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
1340408700 [ 2 کاشی ]4,100هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2370444800 [ 2 کاشی ]4,4009,600,0009 d88111
3400480900 [ 2 کاشی ]4,70016,500,00014 d109912
44305161000 [ 2 کاشی ]5,00021,500,00016 d117514
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
4 m 10 s3.5 کاشی251.2 sیک هدفزمینی و هواییدفاع