بچه غول

بچه غول‌ها، غول‌های سنگی کوچکتری هستند که درون این موجود عظیم‌الجثه ساخته می‌شوند. زمانی که غول سنگی نابود می‌شود، بچه غول‌ها به دنیا می آیند و به جنگ ادامه می‌دهند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه
172170 [ 1.2 کاشی ]1,020
282480 [ 1.2 کاشی ]1,080
392790 [ 1.2 کاشی ]1,140
41030100 [ 1.2 کاشی ]1,200
51133110 [ 1.2 کاشی ]1,260
61236120 [ 1.2 کاشی ]1,320
71339130 [ 1.2 کاشی ]1,380
81442140 [ 1.2 کاشی ]1,440
91545150 [ 1.2 کاشی ]1,500
101648160 [ 1.2 کاشی ]1,600
111751170 [ 1.2 کاشی ]1,680
121854180 [ 1.2 کاشی ]1,760
131957190 [ 1.2 کاشی ]1,840
محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
0.5 کاشی63 sیک هدفزمینیدفاع