گالم یخی

سطح 8 پادگان ضروری است

گالم یخی شخصیت سردی دارد و مطلقاً شوخی سرش نمی‌شود. یه هر چیزی دست بزند، منجمد می‌شود، وقتی نابود می‌شود محیط اطرافش یخ می‌زند و وقتی در مهمانی دهانش را باز می‌کند، مجلس یخ می‌کند. شدت و مدت اثر انجمادش روی ساختمان دفاعی کمتر است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
12448icegolemfreeze سطح 12,600هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22856icegolemfreeze سطح 22,80055,0002 d 20 h4949
33264icegolemfreeze سطح 33,00085,0004 d5879
43672icegolemfreeze سطح 43,200100,0005 d65710
54080icegolemfreeze سطح 53,400125,0006 d 12 h74910
64488icegolemfreeze سطح 63,600240,00011 d97412
74896icegolemfreeze سطح 73,900335,00013 d 6 h106913
852104icegolemfreeze سطح 84,200360,00015 d 12 h115714
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
2 m 30 s1 کاشی152 sیک هدفزمینیدفاع