توله‌های یخی

بر خلاف بقیه توله‌ها، این توله‌ها خیلی خونسردند و در رگ‌هاشون یخ جریان دارد... مثل همه بچه‌های خونسرد و خفن. حملاتشان سرعت دشمن را کند می‌کند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه
1353550
محدودهنوع آسیب
2.25 کاشی21 sیک هدفزمینی و هوایی