معدنچی

سطح 12 پادگان ضروری است

این حفاران موذی زیر زمین پنهان می‌ شوند، از زیر دیوارها عبور می‌کنند و درست کنار هدف‌هایشان ظاهر می‌شوند. تا زمانی که معدنچی‌ها زیر زمین هستند، نمی‌توان به آنها آسیب رساند و تله‌ها را فعال نمی‌کنند، اما با این حال پاداش‌ طلسم‌ها را دریافت می‌کنند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
180136550هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
288149.66102,500,0002 d 4 h4328
396163.26703,200,0003 d 12 h5498
4104176.87303,800,0004 d5879
5112190.48005,000,0007 d7779
61202049006,500,0009 d88110
7128217.61,00010,000,00011 d 18 h100711
8136231.21,10016,500,00016 d117512
9144244.81,20018,500,00017 d121113
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
180136550هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
288149.66102,500,0002 d 4 h4328
396163.26703,200,0003 d 12 h5498
4104176.87303,800,0004 d5879
5112190.48005,000,0007 d7779
61202049006,500,0009 d88110
7128217.61,00010,000,00011 d 18 h100711
8136231.21,10016,500,00016 d117512
9144244.81,20018,500,00017 d121113
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر معدنچی30 s0.6 کاشی61.7 sیک هدفزمینی