الوار انداز

کارگاه سطح 5 لازم است.

بدون شک الوار انداز سریع‌ترین یا محکم‌ترین نیست، اما جزو بداخلاق‌ترین‌ها است. این ماشین چوب پرت‌کن، با استفاده از کلّی الوار هر چیزی که جلویش است را صاف می‌کند تا راهی به سمت تالار شهر دشمن باز کند. طلسم‌ها روی آن تاثیری ندارند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
11404204,0001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21604804,40016,000,0007 d 12 h80410
31805404,80018,200,00010 d 12 h95210
42006005,200110,500,00012 d101811
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
11404204,0001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21604804,40016,000,0007 d 12 h80410
31805404,80018,200,00010 d 12 h95210
42006005,200110,500,00012 d101811
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
20 m1 کاشی13 sیک هدفزمینیدیوار (آسیب x4)