الوار انداز

کارگاه سطح 5 لازم است.

بدون شک الوار انداز سریع‌ترین یا محکم‌ترین نیست، اما جزو بداخلاق‌ترین‌ها است. این ماشین چوب پرت‌کن، با استفاده از کلّی الوار هر چیزی که جلویش است را صاف می‌کند تا راهی به سمت تالار شهر دشمن باز کند. طلسم‌ها روی آن تاثیری ندارند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
11404204,0001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21604804,40014,800,0005 d65710
31805404,80016,500,0007 d 12 h80410
42006005,20018,500,0008 d83111
52206605,500118,000,00012 d101814
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
20 m1 کاشی13 sیک هدفزمینیدیوار (آسیب x4)

Siege Log Launcher

سطح
1