دیوار خراب‌کن

کارگاه سطح 1 لازم است.

دیوار خراب‌کن برای دو هدف ساده طراحی شده است: درهم کوبیدن هرچیزی که سر راهش قرار می‌گیرد و اینکه نیروهای قلعه قبیله را مستقیماً به قلب دهکده برساند. با مصالح محکم ساخته شده است و می‌تواند قبل از نابودی مشت و ضربه را تحمل کند. در برابر تأثیرات طلسم ایمن است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
12503255,5001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
23003906,00013,800,0004 d58710
33504556,50015,000,0005 d65710
44005207,00018,500,0008 d83111
54505857,500115,000,00013 d105913
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
20 m1.5 کاشی11.3 sانفجار منطقهزمینیدیوار (آسیب x10)

Siege Machine Ram

سطح
1