فوق جهنمی

فوق جهنمی به حریف حس جوجه کبابی را می‌دهد که می‌خواهد به منقل حمله کند. بعد از نابودی، انفجاری ایجاد می‌کند که تالار شهر را تکه تکه و هر چیزی که اطرافش هست را کند می‌کند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهچندین هدفآسیب در زمان خرابیمدت زمان اثر ثانیهطلا
120025.641000 [ 4 کاشی ]هیچکدام0هیچکدام0
222528.841000 [ 4 کاشی ]هیچکدام7,500,0004 d 12 h623
32503241000 [ 4 کاشی ]طلسم یخزدگی 4 s [ 10 کاشی ]9,000,0006 d720
427535.241000 [ 4 کاشی ]طلسم یخزدگی 6 s [ 10 کاشی ]11,200,0006 d 18 h763
530038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم یخزدگی 8 s [ 10 کاشی ]13,500,0008 d 6 h844
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهچندین هدفآسیب در زمان خرابیمدت زمان اثر ثانیهطلا
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهچندین هدفآسیب در زمان خرابیمدت زمان اثر ثانیهطلا
120025.641000 [ 4 کاشی ]هیچکدام0هیچکدام0
222528.841000 [ 4 کاشی ]هیچکدام7,500,0004 d 12 h623
32503241000 [ 4 کاشی ]طلسم یخزدگی 4 s [ 10 کاشی ]9,000,0006 d720
427535.241000 [ 4 کاشی ]طلسم یخزدگی 6 s [ 10 کاشی ]11,200,0006 d 18 h763
530038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم یخزدگی 8 s [ 10 کاشی ]13,500,0008 d 6 h844
محدوده
10 کاشی