فوق‌جهنمی

فوق‌جهنمی کاری می‌کند که دشمنانتان احساس کنند مثل مارشمالوهایی هستند که قصد حمله به آتش را دارند. حالا که حتی بیشتر ارتقا یافته است، پس از تخریب، ابری سمی از آن آزاد می‌شود که به مهاجمین اطرافش آسیب می‌رساند و سرعت آنها را کم می‌کند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهچندین هدفآسیب در زمان خرابیمدت زمان اثر ثانیهطلا
130038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]0هیچکدام0
230038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]8,500,0008 d 12 h856
330038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]10,500,00010 d 12 h952
430038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]12,300,00012 d 6 h1028
530038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]14,200,00013 d 6 h1069
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهچندین هدفآسیب در زمان خرابیمدت زمان اثر ثانیهطلا
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهچندین هدفآسیب در زمان خرابیمدت زمان اثر ثانیهطلا
130038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]0هیچکدام0
230038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]8,500,0008 d 12 h856
330038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]10,500,00010 d 12 h952
430038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]12,300,00012 d 6 h1028
530038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]14,200,00013 d 6 h1069
محدوده
10 کاشی