فوق‌جهنمی

فوق‌جهنمی کاری می‌کند که دشمنانتان احساس کنند مثل مارشمالوهایی هستند که قصد حمله به آتش را دارند. حالا که حتی بیشتر ارتقا یافته است، پس از تخریب، ابری سمی از آن آزاد می‌شود که به مهاجمین اطرافش آسیب می‌رساند و سرعت آنها را کم می‌کند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهچندین هدفآسیب در زمان خرابیمدت زمان اثر ثانیهطلا
130038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]0هیچکدام0
231039.6841000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]10,000,0009 d881
331039.6841100 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]12,000,00011 d974
432040.9641100 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]14,000,00013 d1059
532040.9641100 [ 4.5 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]16,000,00014 d1099
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهچندین هدفآسیب در زمان خرابیمدت زمان اثر ثانیهطلا
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهچندین هدفآسیب در زمان خرابیمدت زمان اثر ثانیهطلا
130038.441000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]0هیچکدام0
231039.6841000 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]10,000,0009 d881
331039.6841100 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]12,000,00011 d974
432040.9641100 [ 4 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]14,000,00013 d1059
532040.9641100 [ 4.5 کاشی ]طلسم سمی 16 s [ 8 کاشی ]16,000,00014 d1099
محدوده
10 کاشی