کماندار

سطح 2 پادگان ضروری است

این تیراندازها دوست دارند چه در زمین نبرد و چه در زندگی درگیر نشوند و فاصله و حریم خود را حفظ کنند. هیچ چیزی بیشتر از نابودی هدفشان آنها را خوشحال نمی‌کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
17720هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2992330,0003 h1031
312122880,0006 h1463
4161633300,00012 h2075
5202040800,0001 d2936
62222442,000,0001 d 12 h3607
72525482,500,0002 d4158
82828523,200,0002 d 12 h4649
93131565,600,0003 d 12 h54910
1034346010,200,0006 d72012
1137376416,000,00012 d101813
1240406818,000,00013 d105914
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر کماندار6 s3.5 کاشی11 sیک هدفزمینی و هوایی