بچه اژدها

سطح 11 پادگان ضروری است

این شیطان پرنده در کنار واحدهای هوایی دیگر خجالتی است، اما اگر تنها بماند دیوانه می‌شود! بچه اژدهاهایی که در کنار واحدهای هوایی دیگر نیستند بسیار خشمگین می‌شوند، پاداش آسیب و سرعت حمله بدست می‌آورد.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
175751,200هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
285851,3002,000,0002 d4157
395951,4002,500,0003 d 12 h5498
41051051,5003,400,0004 d5878
51151151,6004,200,0005 d6579
61251251,7005,500,0006 d 6 h73410
71351351,8007,200,0007 d77711
81451451,90016,000,00011 d97412
91551552,00018,000,00013 d105913
101651652,10020,000,00015 d113814
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اژدهای جهنمی1 m 30 s2.25 کاشی101 sانفجار منطقهزمینی و هوایی