له‌کننده

سطح 7 پادگان ضروری است

این مرد آبی رنگ غول‌پیکر، به چیزهای ساده در زندگی علاقه دارد - اکسیر سیاه می‌نوشد و سنگ پرتاب می‌کند. تخته‌سنگ‌های عظیمش به هدف می‌خورد و بلند می‌شود و دوباره در پشت آن برای یک ضربه دیگر فرود می‌آید.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
160132325هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
27015435065,0003 d5098
38017638588,0003 d 12 h5499
490198420125,0005 d65710
596211.2455170,0007 d77711
6102224.4500240,00012 d101812
7114250.8550335,00013 d 6 h106913
8126277.2600350,00015 d113814
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر له‌کننده1 m3 کاشی62.2 sانفجار منطقهزمینی