اژدها

سطح 9 پادگان ضروری است

عظمت اژدها در سراسر سرزمین زبانزد است. این موجود پولکی و وحشتناک آسمان‌ها هیچ بخششی در وجودش نیست و هیچ چیزی نمی‌تواند از فوران شعله‌های آتشین نفسش فرار کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
11401751,900هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21602002,1001,000,00018 h2545
31802252,3002,000,0001 d 12 h3606
4210262.52,7003,000,0003 d5097
52403003,1003,800,0004 d5878
6270337.53,4004,900,0005 d 6 h6739
7310387.53,9006,300,0005 d 12 h68910
8330412.54,2008,800,0007 d77711
9350437.54,50017,500,00012 d101812
10370462.54,90019,500,00014 d109913
11390487.55,30021,500,00016 d117514
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر‌اژدها3 m2.5 کاشی201.25 sانفجار منطقهزمینی و هوایی