اَبَر والکری

سطح 3 پادگان ضروری است

«اَبَر والکری‌ها» نه تنها از هر نظر نسبت به والکری‌های معمولی برتری دارند، بلکه عصبانی‌تر هم هستند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1100110elitevalkyrierage سطح 11,2001هیچکدام0هیچکدام
2125137.5elitevalkyrierage سطح 21,4001هیچکدام01
3150165elitevalkyrierage سطح 31,6001هیچکدام01
4175192.5elitevalkyrierage سطح 41,8001هیچکدام01
5200220elitevalkyrierage سطح 52,0001هیچکدام01
6225247.5elitevalkyrierage سطح 62,2001هیچکدام01
7250275elitevalkyrierage سطح 72,4001هیچکدام01
8300330elitevalkyrierage سطح 82,7001هیچکدام01
9325357.5elitevalkyrierage سطح 92,9001هیچکدام01
10350385elitevalkyrierage سطح 103,4001هیچکدام01
11375412.5elitevalkyrierage سطح 113,9001??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
هدیه خداحافظی

سطحشرح
1وقتی «اَبَر والکری» شکست می‌خورد، یک «طلسم خشم» رها می‌کند.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
والکری3 m 45 s0.5 کاشی201.1 sانفجار منطقهزمینی