والکری

سطح 3 پادگان ضروری است

این جنگجوی باشکوه که استاد مبارزه دودستی با تبر است، بین سازه‌های نزدیک حرکت می‌کند و می‌تواند به یکباره تعداد زیادی از نیروها یا سازه‌ها را با ضربه طوفانی خود تکه تکه کند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
194169.2750هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2106190.88508,0001 d2936
3119214.295012,0002 d4157
4133239.41,05025,0003 d5097
5148266.41,30038,0004 d 6 h6058
6163293.41,50063,0005 d 6 h6739
7178320.41,650123,0007 d 18 h81810
8193347.41,800195,00012 d101811
9208374.42,000295,00016 d 6 h118412
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
194169.2750هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2106190.88508,0001 d2936
3119214.295012,0002 d4157
4133239.41,05025,0003 d5097
5148266.41,30038,0004 d 6 h6058
6163293.41,50063,0005 d 6 h6739
7178320.41,650123,0007 d 18 h81810
8193347.41,800195,00012 d101811
9208374.42,000295,00016 d 6 h118412
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر والکری1 m 30 s0.5 کاشی81.8 sانفجار منطقهزمینی