غول سنگی

سطح 4 پادگان ضروری است

غول سنگی قدرتمند عاشق این است که آسیب را جذب کند! پس از نابودی، منفجر می‌شود و به بچه غول‌های کوچک تقسیم می‌شود. قدرت و تحمل ضربه‌ بچه غول‌های به‌وجود آمده یک پنجم غول سنگی است.

واحدهای تولید شده: بچه غول

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهآزمایشگاه
13584350 [ 1.5 کاشی ]5,1002هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24096400 [ 1.5 کاشی ]5,40028,0001 d 6 h3286
345108450 [ 1.5 کاشی ]5,700212,0002 d 12 h4647
450120500 [ 1.5 کاشی ]6,000220,0003 d5097
555132550 [ 1.5 کاشی ]6,300237,0003 d 18 h5698
660144600 [ 1.5 کاشی ]6,600253,0004 d 6 h6059
765156650 [ 1.5 کاشی ]6,900277,0005 d6579
870168700 [ 1.5 کاشی ]7,2003100,0005 d 12 h68910
975180750 [ 1.5 کاشی ]7,5003125,0006 d 12 h74910
1080192800 [ 1.5 کاشی ]8,0003160,0007 d77711
1185204850 [ 1.5 کاشی ]8,4003230,00012 d101812
1290216900 [ 1.5 کاشی ]8,8003330,00013 d 6 h106913
1395228950 [ 1.5 کاشی ]9,2004350,00015 d113814
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
5 m1 کاشی302.4 sیک هدفزمینیدفاع