لاوا هوند

سطح 6 پادگان ضروری است

این جانوران آتشین نمی‌توانند از تعقیب دفاع هوایی دشمن و حفاظت عالی از سایر نیروهای خودی دست بردارند. زمانی که از بین بروند، با انفجار تبدیل به موجودات خطرناک کوچک‌تر و ضعیف‌تری می‌شوند.

واحدهای تولید شده: لاوا پاپ

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهآزمایشگاه
11020100 [ 1.2 کاشی ]6,1008هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21224150 [ 1.2 کاشی ]6,5001028,0002 d 12 h4647
31428200 [ 1.2 کاشی ]6,8001243,0004 d5878
41632250 [ 1.2 کاشی ]7,2001485,0006 d 6 h7349
51836300 [ 1.2 کاشی ]7,60016120,0007 d77710
62040350 [ 1.2 کاشی ]8,00018160,0008 d83111
ارتقازمان آموزش محدودههدف دلخواهنوع آسیب
سگ یخی5 m0.25 کاشی30دفاع هوایی2 sیک هدفزمینی